Tijd

 • In een mensenleven zijn een aantal dingen belangrijk.
 • De drie meest basale basisbehoeften zijn etenl/drinken, kleding en onderdak.
 • Als je naar een survivalprogramma kijkt zijn dat de eerste drie zaken die de survivalexpert gaat regelen. Al het andere komt daarna.

We zijn evolutionair gezien ook nog eens sociale wezens die graag in groepen leven. Ooit, in de prehistorie, waarschijnlijk in kleine familiegroepen zoals je bij verschillende apensoorten ziet. Ook wel samen met of in de buurt van andere familiegroepen: there is strengt in numbers. Door het ontstaan van de landbouw en de daar uit voortvloeiende handel werden groepen groter. Men ging of moest dichter bij elkaar wonen. En al veel eerder, door de uitvinding van het maken van vuur gingen mensen socialiseren. Samen rond het vuur zitten, praten, zingen, verhalen vertellen etc. De eerste uitingen van "cultuur" ontstonden ook daardoor.

 • In onze huidige samenleving, zijn de drie basisbehoeften en een sociaal leven nog steeds peilers voor ons welbevinden.
 • Je hebt eten en drinken nodig, kleding, een dak boven je hoofd, familie en vrienden. Deze peilers, deze voorwaarden scheppen eerst je ouders voor je, zoals zij dat zich kunnen veroorloven. En als je opgroeit ben je bezig om deze voorwaarden zelf te scheppen en te onderhouden. Dat is een hele klus. We doen het allemaal, het zit in onze genen om er iets van te maken. Maar... het is een hele klus.
 • Daarbij is een beetje mazzel, gezond verstand, aanpassing- en doorzettingsvermogen en inspiratie erg fijn.
 • Het zit ook in de mens om steeds meer te willen, steeds hogere of nieuwe doelen te stellen, grenzen te verleggen. Zo hebben we de hele aarde bevolkt en op veel plekken naar onze hand gezet.

 • Als mens in de moderne westerse samenleving hebben we het, gemiddeld genomen, enorm goed. We zijn van vele gemakken voorzien, we leven veel langer dan onze voorouders deden. We staan aan veel minder gevaren bloot: wilde dieren die ons kunnen verwonden of opeten zijn er nauwelijks nog. Veel ziektes en kwetsuren waar onze voorouders aan stierven kunnen we tegenwoordig voorkomen of genezen. Met een beetje mazzel hebben we een fijne plek om te wonen, genoeg en vaak zelfs te veel te eten en te drinken, kleding, sociale contacten en alles of veel van wat ons hartje daarnaast nog begeert.
 • En ik besef dat ik dit schrijf en zo beleef omdat ik het goed heb, enorm goed.
 • Veel mensen hebben het, ook in ons land, in Europa, op de wereld, helemaal niet goed. Bijna 800 miljoen mensen leven in extreme armoede. Dat betekent dat ze niet eens toegang hebben tot de drie basisbehoeftes.

Maar er is ook een prijs die we betalen voor onze welvaart en de drang naar steeds beter, meer, hoger, verder. We verliezen tijd.

 • Tijd om gewoon eens een hele ochtend te niksen en ondertussen te kijken naar de bloemen en de planten, de vogels of de insecten om ons heen. Tijd om een wandelingetje te maken gewoon omdat buiten zijn zo heerlijk is. Tijd om je een beetje te vervelen. Of om eens echt diep met elkaar in gesprek te gaan over wat ons beweegt en raakt. Tijd om de wereld en de mensen om ons heen echt te zien en hun aanwezigheid in je hart te voelen. Tijd om in ons eigen hart te kijken en te ontdekken wat daar allemaal leeft.

Ik zou "contemplatietijd" aan de basisbehoeftes van de moderne mens willen toevoegen. Tijd om gewoon alleen maar te zijn en te ervaren wat het voor jou betekent om te leven. Zonder van te voren ingevulde agenda. Gewoon alleen maar tijd om eerst echt helemaal bij jezelf en daarna ook bij je dierbaarste ander(en) te komen en te zijn.

In mijn boek Leeghoofd staan verschillende gedichten, die ik als illustratie heb gebruikt. Het laatste gedicht gaat over tijd.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Tijd

Collage

Tijd

En nu

Hoe het was

De eerste keer